Komunikacja językowa dzieci odbywa się w dwóch kierunkach:
ˇ dziecko powinno mówić zrozumiale,
ˇ dziecko powinno rozumieć wypowiedzi innych.

Umiejętność mówienia jest sztuką, "aby język giętki powiedział wszystko, co myśli głowa" - stwierdził J. Słowacki. Sztuki mówienia uczymy dziecko od momentu narodzin, ciągle doskonaląc ją w taki sposób, aby ułatwiała kontakt z drugim człowiekiem. Naukowcy zauważyli zależność pomiędzy umiejętnościami językowymi dziecka a jego karierą szkolną. Dziecko, które posiada bogaty zasób słów, potrafi w prawidłowy sposób budować zdania
i poprawnie wypowiadać słowa czyli posługuje się językiem w swobodny sposób ma ułatwiony start w szkole, ponieważ język nie stanowi dla niego bariery rozwoju.

Na rozwój mowy dziecka wpływają różne czynniki, oto najważniejsze z nich:
ˇ styczność z prawidłowym wzorcem wymowy,
ˇ systematyczne bogacenie słownictwa,
ˇ sprawne artykulatory (język, wargi, policzki),
ˇ prawidłowy układ oddechowy,
ˇ korekcja wad zgryzu i higiena jamy ustnej,
ˇ dobrze rozwinięty słuch fonemowy.

W Przedszkolandii zajęcia logopedyczne przeznaczone są dla wszystkich dzieci, u których występują trudności w mowie i wymowie. Logopeda diagnozuje rozwój mowy wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola, wydaje zaświadczenia, a następnie planuje roczną pracę
z dziećmi, które wymagają opieki logopedycznej. Terapia dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i tempa pracy poszczególnych dzieci. Logopeda również współpracuje i udziela pomocy rodzicom dzieci objętych terapią logopedyczną w Poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

W naszym przedszkolu dzieci objęte są również opieką psychologiczną.
Pomagamy w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej.

Oferta form pomocy logopedycznej:
- diagnoza zaburzeń mowy u dzieci,
- indywidualna terapia logopedyczna dziecka,
- wczesna diagnoza dziecka ryzyka dysleksji,
- pomoc w planowaniu zajęć usprawniających słabsze sfery rozwoju dziecka z diagnozą ryzyka dysleksji,
- konsultacje dla Rodziców i Nauczycieli dotyczące stymulacji rozwoju mowy dziecka
z trudnościami logopedycznymi 

 

Additional information