Edukacja informatyczna wynika ze zmian w dzisiejszym świecie na skutek pojawienia się nowych technologii, które są rewolucyjne i zaszły błyskawicznie, w czasie krótszym niż jedno pokolenie. Tempo tych przeobrażeń jest bardzo intensywne i szybkie.
W związku z powyższym, idąc za wyzwaniami współczesności Przedszkolandia dostrzegła konieczność edukacji informatycznej i już od 2007 roku uczy swoje dzieci informatyki.


W Przedszkolandii znajduje się sala komputerowa wyposażona w 6 komputerów. Zapewniamy przedszkolakom dwa razy w tygodniu 30-minutową edukację informatyczną dla dzieci 4, 5 i 6 letnich, w której wykorzystujemy opracowany przez nas plan prowadzenia pracy dydaktycznej z wykorzystaniem komputerów. Zajęcia często skorelowane są z realizowanym tygodniowym tematem kompleksowym, które realizujemy z wykorzystaniem PowerPoint i Word. Wachlarz programów, które również stosujemy poprzez swoją atrakcyjną formę przyciągają uwagę dziecka, powodują, że zadania, które wykonuje nie są narzucane, lecz podejmowane z własnej inicjatywy. Satysfakcja jaka towarzyszy temu procesowi poprawia zapamiętywanie nauczanych treści. Wykorzystywanie obrazu i dźwięku razem z tekstem poszerza możliwości dopływu informacji do mózgu, Język obrazowy zwiększa szybkość rozkodowania przekazywanych informacji i poprawia efektywność zapamiętywania. Z komputerem dziecko skuteczniej może uczyć się także języków obcych. Ruchomy obraz i dźwięk zwielokrotniają efektywność szybkiego przyswajania wiedzy.
Dziecko przez zabawę z odpowiednio dobranymi edukacyjnymi programami komputerowymi uczy się podejmowania decyzji, samodzielności, radzenia sobie w nowych sytuacjach. Oferowane programy umożliwiają dzieciom dowolny wybór poziomu trudności, dostosowanie do własnego tempa co powoduje to wzrost poczucia sukcesu, sprawczości i kontroli.


Programowanie, kodowanie – to formy edukacyjne, które stymulują dzieci do logicznego myślenia. By stymulować wszystkie sfery rozwoju dziecka wprowadzamy podstawy kodowania wykorzystując zajęcia praktyczne takie jak kodowanie na płaszczyźnie z użyciem robota Cubetto, zapisywanie i odczytywanie kodów oraz różne formy ich ilustrowania, algorytmy, łamigłówki i zabawy logiczne.

Additional information