Glottodydaktyka to innowacyjny sposób przygotowania do nauki czytania i pisania. Na zajęciach dydaktycznych oraz na Uniwersytecie Przedszkolandii każde dziecko jest traktowane indywidualne, praca więc przebiega wielopoziomowo, czyli zadania dostosowywane są do indywidualnych możliwości dziecka. Dzięki temu dziecko osiąga sukces na miarę możliwości, co zachęca każdego do dalszej pracy. Niezwykle ważne jest przygotowanie dzieci do syntezy
i analizy fonemowej, czyli składania i dzielenia wyrazów na głoski, co jest podstawą opanowania płynnego czytania i pisania.
Dzieci od początku mają do czynienia z całym alfabetem. Każdą literę poznają w czterech wariantach (pisaną, drukowana, małą i wielką). Stały kontakt
z literami zapewniają zabawy ze specjalnie dla tej metody opracowaną pomocą dydaktyczną klockami „logo”. Zabawy klockowymi literkami są wspaniałą przygodą, dającą dużo satysfakcji. Glottodydaktyka bardzo szybko doprowadza do prawidłowego rozpoznawania i nazywania liter. Do czytania przechodzi się wtedy, gdy dzieci opanują umiejętność składania wyrazów z głosek i bez trudu rozpoznają litery. Czytanie prowadzi się techniką tak zwanego „ślizgania” z litery na literę.

Elementy Glottodydaktyki wykorzystywane są w Przedszkolandii do nauki dzieci 5 i 6 letnich, szczególnie w grupach zerówkowych na zajęciach Uniwersytetu Przedszkolandii.

Additional information