Kinezjologia Edukacyjna zwana potocznie "Metodą Dennisona" lub "Gimnastyką mózgu", jest szeroko rozpowszechniona w Polsce szczególnie w środowiskach związanych z procesem edukacyjnym. Jest to metoda, która zajmuje się aktywizowaniem naturalnych mechanizmów pracy mózgu poprzez naturalny, fizyczny ruch ciała. Inaczej mówiąc jest metodą wspierania naturalnego rozwoju człowieka, niezależnie od jego wieku, poprzez różne ćwiczenia ruchowe. Twórcami tej metody są Amerykanie, dr Paul Dennison i jego żona Gail. Opracowanie swojej metody oparli na prowadzonych przez dwadzieścia lat badaniach klinicznych na temat przyczyn i leczenia trudności w uczeniu się. Efektem tychże badań było odkrycie zależności między możliwościami umysłowymi dziecka i osiągnięciami w nauce a jego rozwojem fizycznym. Badania Dennisona dowodzą, że ruch który wykonuje ciało jest podstawą procesów życiowych, w tym także uczenia się. Tak więc, według Kinezjologii Edukacyjnej "ruch jest drzwiami do uczenia się", kinezjologia obala opinię, że uczenie się to wyłącznie sprawa mózgu. Metoda Kinezjologii Edukacyjnej bazuje na prostych, zabawnych ruchach, które mają na celu aktywizację naturalnych mechanizmów uczenia się oraz integracji pracy lewej i prawej półkuli mózgu. Celem kinezjologii jest jak najlepsze wykorzystanie potencjału naszego mózgu, abyśmy mogli z łatwością i w naturalny sposób uczyć się, rozwijać i zachować zdrowie. Maria Opatowiecka (Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów) uważa, że ćwiczenia Kinezjologii Edukacyjnej usprawniają ciało, aktywizują system nerwowy, rozładowują napięcie wywołane stresem, podnoszą energię - czyli przyczyniają się do lepszego funkcjonowania dziecka w otoczeniu. Kinezjologia Edukacyjna stosowana jest w Przedszkolandii w każdej grupie wiekowej kilka razy w tygodniu przed, po lub podczas realizacji zajęć dydaktycznych przez przeszkolonych naszych nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Dzięki ćwiczeniom z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej:
- Uczymy się łatwiej i szybciej,
- Rozwijamy kreatywne myślenie,
- Zwiększamy swoją koncentrację i uwagę,
- Poprawiamy koordynację całego ciała
- Redukujemy stres i obniżamy napięcie,
- Wyciszamy emocje,
- Zwiększamy motywację do nauki i energię do pracy i zabawy,
- Zwiększamy poczucie własnej wartości.

 

 

Additional information