"BAJKOTERAPIA”
Terapeutyczna propozycja Marii Molickiej.


„Jeżeli chcecie, aby wasze dzieci były zdolne i inteligentne, opowiadajcie im bajki. Jeżeli chcecie, by były genialne, opowiadajcie im więcej bajek”- Albert Einstein

Bajkoterapia – mówiąc najprościej to terapia przez bajki. Bajka od wieków towarzyszy człowiekowi. Sięgano po nią bez wiedzy z zakresu psychologii i bez świadomości jej zbawiennego wpływu na psychikę. Bajka dostarcza wzorów moralnych, mówi co dobre a co złe.
Bajka tworzy najbliższą rozumieniu dziecka rzeczywistość. Przedstawiony w bajce świat jest uproszczony, ale przez to zrozumiały dla dziecka. Pomaga dziecku zrozumieć świat adekwatnie do jego możliwości intelektualnych, pomaga również w budowaniu obrazu samego siebie.
W Przedszkolandii w każdej grupie wiekowej, codziennie jest specjalnie wyznaczony czas na czytanie bajek.
Wśród bajek wyróżniającym się rodzajem jest bajka terapeutyczna.
W Przedszkolandii bajkoterapię opieramy głównie na utworach autorstwa Marii Molickiej, która jest psychologiem od lat pracującym z dziećmi i młodzieżą, członkinią Europejskiego Towarzystwa Psychologii Zdrowia oraz autorką wielu publikacji naukowych
i popularnonaukowych z zakresu psychologii dziecka. Działalności dydaktyczno-naukowa, a także praktyczna skierowały jej uwagę na dziedzinę z pogranicza nauki i sztuki - "Bajkoterapię".
Maria Molicka – wskazuje, że bajki te nie tylko zapoznają się i oswajają z sytuacjami budzącymi niepokój (rozstanie z rodzicami, ciemność, kompromitacja, śmierć, hospitalizacja), ale pozwalają znaleźć cudowne rozwiązanie nękających problemów, skłaniając dziecko do szukania skutecznych sposobów radzenia sobie z własnymi trudnościami, dają wsparcie w sytuacjach kryzysowych i pomagają uporać się z trudnymi emocjonalnie zdarzeniami. Dziecko identyfikując się z poznanymi bohaterami ma poczucie, że dobra wróżka nad nim czuwa, że jest zdolne odmienić swoja sytuację lub chociaż zminimalizować odczuwalny lęk, niepokój, stres. Bajka terapuetyczna daje poczucie wsparcia i siły.
Baśnie i bajki od zawsze fascynowały i oczarowywały dzieci, a także dorosłych. Można ich słuchać bez końca. Motywy wielu bajek są bardzo bliskie dzieciom, bo pokrywają się z ich problemami. Dają one do zrozumienia, że pomyślne i pełne satysfakcji życie, mimo chwilowych niepowodzeń czy przeciwności losu jest dostępne każdemu człowiekowi lecz tylko wtedy, gdy nie ucieka się przed niebezpieczeństwami, ale podejmuje z nimi walkę. Bajki i baśnie przekazują więc dzieciom obietnicę, że jeśli zdobędą się na odwagę to wesprą je dobre moce i na pewno odniosą zwycięstwo. Dostarczają dzieciom również nowych doświadczeń i wspierają rozwój jego osobowości.
Dzieci bardzo chętnie słuchają bajek ponieważ tutaj świat realny miesza się ze światem fikcji. Spotkają tu przyjaciół i przeżywają fascynujące przygody, a przede wszystkim mogą pozbyć się lęku.
Dzieci bardzo często nie potrafią mówić o własnych kłopotach. Nie umieją też opowiedzieć swoich lęków i niepokojów, a niekiedy nawet ich rozpoznać. Myślą również, że gdy wyrażą je słowami one się nasilą. Ponieważ zabawa i fantazjowanie są dla dzieci głównymi sposobami uczenia się i zdobywania wiedzy o świecie, bajki stanowią tutaj nieocenioną pomoc.
Bajki terapeutyczne wykorzystuje się w pracy z dziećmi, które mają problemy w sferze emocjonalnej. Wszelkie ograniczenia w zaspakajaniu takich potrzeb jak miłość, bezpieczeństwo, zrozumienie może prowadzić do powstawania sytuacji lękotwórczych. Takie bajki pomagają w redukcji lub wyzbyciu się lęków jakie tworzą się w umyśle dziecka. Bajki terapeutyczne kierowane są głównie do dzieci w wieku od 4-10 lat.

Świat, który przedstawiony jest w bajce, to świat zgodny z myśleniem dziecka, które czując się bohaterem zdarzeń potrafi (wraz z nim) zapanować nad lękiem. Magia rządząca rozwiązywaniem trudnych problemów umożliwia zmianę rzeczywistości. W bajkach dzieci oswajają się z różnymi sytuacjami, zagrożeniami, z którymi ich bohaterowie sobie radzą, znajdują rozwiązanie problemu dlatego efekt następuje szczęśliwe zakończenie. To wszystko sprawia, że bajki obniżają poziom lęku, dają dziecku nadzieję i optymizm. Uwrażliwiają one na piękno i dobro, stymulują rozwój dziecka. Są one zgodne ze sposobem rozumienia świata, które preferuje dziecko. Nie są niczym sztucznym, lecz naturalnie związanym z rozwojem.

Podsumowując - bajki pełnią bardzo wiele funkcji, uczą one min.:

 • reguł jakie rządzą rzeczywistością,
 • wzorów zachowań i postępowań,
 • koncentracji uwagi,
 • rozwijają wyobraźnię dziecka,
 • bogacą jego słownictwo,
 • kształtują i rozwijają jego osobowość,
 • pozwalają poznać świat i umożliwiają przenoszenie się w inne miejsca.
 • uwrażliwiają na zło i niesprawiedliwość,
 • pozwalają na utożsamianie się z bohaterem i odczuwanie satysfakcji z możliwości rozwiązywania problemu,
 • pomagają w budowaniu własnej tożsamości i własnego celu.
 • a przede wszystkim dostarczają dzieciom wiele wspaniałych przeżyć i radości.

 

Additional information