Priorytetem w wychowaniu przedszkolnym jest wspomaganie harmonijnego i wszechstronnego rozwoju dzieci. W proces wspomagania zaangażowani są przede wszystkim nauczyciele
i rodzice dzieci. Rodzice obserwując swoje dziecko w różnych sytuacjach często zastanawiają się nad jego zachowaniem, emocjami, zadają sobie pytania dotyczące rozwoju intelektualnego czy emocjonalnego.

W Przedszkolandii chcemy pomóc rodzicom we wspieraniu rozwoju dzieci poprzez organizowanie "Konsultacji Psychologicznych". Doświadczony psycholog pomaga rodzicom w uzyskaniu odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania.

Oferta form pomocy psychologicznej:
- Obserwacja diagnozująca dziecka z trudnościami w rozwoju,
- Badanie z rocznym wyprzedzeniem poziomu gotowości dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki w szkole,
- Doradztwo indywidualne dla Rodziców w sprawach wychowawczych,
- Spotkania psychoedukacyjne dla Rodziców.

Additional information