Samoobrona jest często pierwszym powodem, dla którego rodzice zapisują dzieci na karate. Powinien być ostatnim.

Ta sztuka walki przede wszystkim jest katalizatorem dla ukształtowania u dzieci pewności siebie, stanowczości, umiejętności dążenia do celu, spokoju i koncentracji.

Wyraźną przewagą karate nad grami zespołowymi jest to, że każde dziecko może brać czynny udział w zajęciach, w przeciwieństwie do gier zespołowych, gdzie nie mogąc się przebić, dziecko kończy czasami na ławce rezerwowych. Karate pozwala każdemu występować na najwyższym poziomie. Jest to sport wyraźnie indywidualny. A jednak może spełniać dziecięcą potrzebę przynależności do grupy. U trenujących rozwija się specjalne przywiązanie, które jest wzmocnione poprzez mistykę, która otacza karate. To sprzyja poczuciu bycia wyjątkowym
i stanowienia części czegoś niezwykłego.

Karate oferuje jasne oceny rozwoju, których brakuje w innych nowoczesnych
zajęciach - zauważa dr Ann Iryine z Instytutu Psychologii Nort Columbia, rozpoczęcie treningu jest ważną częścią stawania się dorosłym. Karate ma oczywiste poziomy zaawansowania. Sukces może być osiągnięty na drodze indywidualnej pracy. Każde dziecko widzi rezultat swojego wysiłku. Nie jest on podkreślany ani osłabiany grupowym wysiłkiem. Wyższe stopnie są przyznawane w drodze zdawania formalnego testu przeprowadzonego w określonych odstępach czasu.

Osobnik znęcający się nad słabszymi z reguły ma niską samoocenę i potrzeba czucia się silniejszym powoduje, że szuka on słabszych od siebie. Wyczuwa oznaki słabości takie jak niechęć do spojrzenia w oczy, zgarbiona postawa, przy zaczepce szybki oddech, łamiący się głos i niepewność w odpowiedziach. Przeciwnie do tego, co rodzice mogliby sądzić, trening sztuk walki nie przygotowuje dzieci na otwartą rozgrywkę z "zaczepiaczem"; raczej powoduje wygaszenie sygnałów prowokujących agresję. Sztuki walki uczą patrzeć przeciwnikowi w oczy. Sparing uczy kontroli oddechu. Praca nad pozycjami jest integralną częścią rozwijania równowagi, siły i szybkich przemieszczeń.

KARATE TO JEST TO!!!

  • Karate to nie ”bicie”, ale doskonała forma rozwoju ciała osoby trenującej – przyczynia się do harmonijnego rozwoju fizycznego, motorycznego i psychicznego.
  • Umożliwia dzieciom rozwinięcie ich koordynacji i szybkości reagowania. Karate rozwija zwinność i gibkość, poszerzając zakres ruchów w stawach, co korzystnie wpływa na elastyczność mięśni i ścięgien. Przyczynia się do wzmocnienia aparatu
    więzadłowo- mięśniowego i przyczynia się do podnoszenia wydolności organizmu.
  • Aspekty zdrowotne nie są jedynymi Karate rozwija również tak pożądaną samodyscyplinę oraz umiejętność zdobywania celów, przez co kreuje i wzbogaca charakter.


Uczestnictwo w zajęciach Karate wpływa na kreowanie wartościowych postaw drogą aktywności ruchowej, która nie tylko rozładowuje negatywne napięcia emocjonalne, ale również wraz z harmonijnym rozwojem ciała przyczynia się do budowania pozytywnych zmian osobowościowych dzieci, które pragną czuć swoją wartość i przynależność do grupy rówieśników.
Zajęcia Karate trwają 30 minut, odbywają się RAZ W TYGODNIU w Sali Gimnastycznej
w Przedszkolandii. Dzieci uczęszczające na zajęcia to 5 i 6 latki.Bezpośrednią opiekę w czasie trwania zajęć Karate sprawuje trener Karate II klasy 3 Dan, pan Arkadiusz Borowicz z klubu KARATE DO SHOTOKAN DRAGON w Środzie Wlkp.

 

Additional information