Edukacyjna propozycja skierowana do 5 i 6 latków. Zapraszamy na cykl popołudniowych zajęć dydaktycznych. Prowadzącymi Uniwersytet są nauczyciele najstarszych grup. Ukształtowanie u dzieci gotowości do opanowania umiejętności nauki czytania i pisania to zadanie nauczycieli wychowania przedszkolnego. Na poziomie przedszkolnym można jednak uczyć czytania, ponieważ programy pracy z dziećmi mogą rozszerzać to, co jest zalecane w podstawie programowej. Mając na uwadze, że warto od najmłodszych lat wspierać dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w nauce szkolnej, preferujemy zgłębianie edukacji matematycznej. Zakres edukacyjny poszerzamy również o aspekty społeczne i budowanie
w umysłach dzieci systemu wartości – tak istotnych w życiu każdego z nas.

Nasz Uniwersytet to szansa na rozwiniecie talentu jak również na doskonalenie umiejętności określonych w podstawie programowej, niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w nauce szkolnej.

W programie miedzy innymi: wzbudzanie zainteresowani czytaniem i pisaniem, analiza wyrazowa zdań, sylabowa wyrazów, głoskowa słów, rozumienie sensu przekazywanych tresci, liczenie, wyznaczanie wyników dodawania i odejmowania, działania na zbiorach, określanie kierunków, a także kształtowanie pozytywnych relacji miedzy dziećmi i dorosłymi.


Uniwersytet Przedszkolandii odbywa się dwa razy w tygodniu, zajęcia trwają 30 minut, prowadzącymi są nauczyciele grup zerówkowych.

 

 

Additional information