W "Przedszkolandii" w ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizujemy program "Moje przedszkole" autorstwa dr Czesława Cyrańskiego i dr Małgorzaty Kwaśniewskiej, który jest zgodny z podstawą programową i dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (DKW-4013-3\01). Treści zawarte w programie "Moje przedszkole" sprzyjają stworzeniu warunków umożliwiających pełny rozwój osobowości, uwzględniają najnowsze tendencje humanistycznej pedagogiki przedszkolnej. Realizacja tychże treści pozwala na doskonałe przygotowanie dziecka do wymagań współczesności.

Treści programowe zestawiono w następujące obszary tematyczne:
- Poznaję samego siebie.
- Moja rodzina.
- Moje przedszkole.
- Moje najbliższe otoczenie.
- Ja i społeczeństwo.
- Myślę, mówię, czytam i przygotowuję się do czytania.
- Moje pierwsze doświadczenia z matematyką.
- Ja i przyroda.
- Ja i sztuka.
- Ja i technika.
- Moje bezpieczeństwo i zdrowie.
- Konstruuje swój system wartości.

W układzie treści zrezygnowano z tradycyjnego podziału treści według grup wiekowych. Wyodrębniono obszary tematyczne z których nauczyciel może swobodnie dobierać treści kierując się nie wiekiem kalendarzowym a poziomem rozwoju wychowanków. Pozwala to na realizację wynikających z treści zadań zgodnie z możliwościami dzieci uwzględniając zasadę stopniowania trudności.

W trosce o wszechstronny rozwój naszych wychowanków i jak najlepsze przygotowanie do edukacji szkolnej zajęcia prowadzimy z wykorzystaniem innowacyjnych, nowoczesnych metod nauczania.

  • Wprowadzenie w świat liter metodą Ireny Majchrzak
  • Wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie matematyki metodą Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej
  • Kinezjologia edukacyjna metodą Paula Dennisona
  • Rozwijanie ekspresji ruchowej metodą "Ruchu Rozwijającego" Weroniki Sherborne
  • Elementy pedagogiki Marii Montessori


Naszym Milusińskim podczas codziennego pobytu w Przedszkolandii gwarantujemy:
- Podmiotowe traktowanie poprzez stwarzanie warunków do realizacji indywidualnych potrzeb i zainteresowań dzieci.
- Naukę przez zabawę.
- Edukację prozdrowotną i proekologiczną
- Swobodne zabawy kształcące kreatywność.
- Spotkania z muzyką, elementy gry na instrumentach, wyrażanie siebie w tańcu.
- Sport na wesoło.
- Relaksację poprzez słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej.
- Uśmiech i życzliwość całego personelu przedszkola.

W Przedszkolandii kompetentne i kochające dzieci panie, aby jak najlepiej wspierać wszechstronny rozwój swoich wychowanków działają według wcześniej przemyślanego i zaplanowanego planu dnia. Zachęcają, lecz nie zmuszają dzieci do zajęć w których nie mają ochoty uczestniczyć. Pamiętają o tym, jak ważne jest budzenie wiary dziecka we własne siły i możliwości, zachęcają do pokonywania trudności, chwalą nawet za drobne osiągnięcia.

 

  

Additional information