Informator

Świat stawia coraz więcej wymagań,

ale daje też coraz więcej możliwości.

 

Anglojęzyczna Przedszkolandia = Nowoczesna Edukacja

Nauka języka obcego okiem Marii Montesorii.

Nauka języka obcego dzieci w okresie od narodzenia do sześciu lat, to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka jak również całość zdolności psychicznych. Chłonny umysł dzieci w wieku przedszkolnym, to cecha dzięki której dziecko uczy się w sposób naturalny, spontaniczny i bez wysiłku. Dzieci rodząc się, posiadają niezwykłą możliwość adaptacji do środowiska, w którym się znajdują. Są gotowe do całościowego odbierania wrażeń.

 

,,Najważniejszym okresem formacji człowieka jest czas

od urodzenia do szóstego roku życia”

 

Dziecko uczy się języka bez wysiłku ojczystego jak i języka obcego. To dzięki chłonnemu umysłowi, zapamiętuje wszystko co słyszy, widzi i czego doświadcza, przyswaja słownictwo z otoczenia, w którym żyje, zaczyna rozumieć, staje się świadomy znaczenia i kontekstu. Odpowiednie przygotowane otoczenie to warunki by proces ten odbywał się w sposób naturalny. ŚRODOWISKO, KTÓRE ZAPEWNIA Anglojęzyczna Przedszkolandia to otoczenie wyposażone w materiały odpowiednie do nauczania języka obcego. Proces nauki języka angielskiego opiera się na doświadczaniu. Otoczenie musi zatem dawać dziecku możliwość dotyku obiektu, poczucie zapachu, wyczucie faktury, objętości itd. Następnie przekazujemy dziecku słownictwo związane z danym obiektem. Aby proces uczenia się języka obcego przebiegał w sposób naturalny niezbędny jest ciągły, stały kontakt dziecka z danym językiem. Warunkiem niezbędnym jest również bezstresowość. Podczas naturalnego procesu nauczania dziecko uczy się posługiwać językiem angielskim całościowo. Nie przejmuje się nieznajomością jakiegoś słówka. A odpytywanie stwarza sytuacje nieprzewidywalne, wywołuje stres i obawę przed porażką, przed niesprostaniem oczekiwaniom dorosłego.

 

Świadomość chłonnego umysłu, który ma ogromną moc do 6 roku życia,

jest naszym wyznacznikiem - Anglojęzycznej Przedszkolandii.

  

 

Nasza idea – Anglojęzycznej Przedszkolandii

Jednym z najważniejszych zadań edukacyjnych w procesie nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym jest rozbudzanie ich ciekawości… my Anglojęzyczna Przedszkolandia patrzymy w przyszłość… Nowoczesna edukacja języka angielska w naszej Przedszkolandii to codzienność obcowania z językiem obcym, to podporządkowanie wielu naszych działań i sprzyjające warunki do osiągnięcia jak najefektywniejszej nauki języka angielskiego i wydobycia z każdego dziecka jego potencjału i możliwości. Zgodnie z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego w procesie dydaktycznym dla tej grupy wiekowej ważne miejsce zajmuje poznawanie i rozumienie siebie i otaczającego świata, toteż treści nauki języka angielskiego w Przedszkolandii zawierają elementy, które budzą w dzieciach zaciekawienie tym, co dzieje się wokół nich, a jednocześnie uczą tolerancji wobec tego co inne. Wyrazem takiego podejścia jest wykorzystanie kontekstu ze świata dziecka, jego otoczenia i wrażliwości.

Efektywna nauka i efektywne nabywanie umiejętności językowych przez małe dzieci, odbywa się jedynie drogą naturalną i intuicyjną. Nie o to chodzi by od czasu do czasu oferować dziecku lekcje języka angielskiego, na których pozna liczby, trochę słów i parę piosenek. Najważniejsze jest by umożliwić dzieciom jak najintensywniejszy kontakt z językiem angielskim czyli kontakt codzienny. Stworzyć otoczenie, środowisko przygotowane dydaktycznie do zanurzenia się w proces nauki języka angielskiego (głównie przez doświadczanie, osłuchanie, nie wymagając natychmiastowego mówienia.) Takie działanie językowe daje dzieciom możliwość holistycznego rozwijania się poprzez zanurzenie w języku angielskim i powoduje, że w przyszłości będą bardziej zmotywowane do nauki, interesować się będą językiem obcym, a nade wszystko posiądą podstawy do osiągnięcia w nim biegłości.

 

Pozytywne doświadczenia i efekty nauki języka angielskiego w naszej Anglojęzycznej Przedszkolandii oraz tworzenie realnych warunków do wykorzystywania języka obcego w codzienności – stanowią mocny fundament do kontynuowania skutecznej jego nauki na dalszych szczeblach edukacji.

Zapraszamy….

Anglojęzyczna Przedszkolandia dla wszystkich grup wiekowych

(2-latków, 3-latków, 4-latków, 5-latków i Smart English dla 6-latków)

Anglojęzyczna zerówka Smart English dla 6-latków w Przedszkolandii

to strzał w dziesiątkę.

Idea naturalnego uczenia się, zanurzenia w język jest umożliwieniem dzieciom maksymalnej ekspozycji na język angielski. Zintegrowane z treścią i podstawą programową przedszkola - nauczanie języka – to poznawanie świata przez dziecko z użyciem drugiego języka. Zajęcia z gotowaniem, moduły przyrodnicze, tematy dotyczące zagadnień naukowych, projekty plastyczne, wyjście wspólne do ogrodu przedszkolnego, na spacer, wyjazd na wycieczkę i tam przeprowadzenie lekcji to świetny pomysł na naturalne poznawanie języka angielskiego poprzez zanurzenie się w codzienności.

 

Anglojęzyczna Przedszkolandia – jak skutecznie uczymy języka angielskiego

w Przedszkolandii ???

  1. Rozumiemy proces przyswajania języka angielskiego przez dzieci w wieku przedszkolnym;

Jayne Moon uważa, że nauczanie języka obcego dzieci będzie efektywne wtedy, gdy:

- zapewni się dzieciom bardzo dużo czasu na kontakt z językiem,

- kontakt z językiem będzie występował nie tylko w przedszkolu, ale i poza nim,

- dzieci będą miały rzeczywistą potrzebę wykorzystania języka,

- akcent położy się na komunikację zarówno w sensie rozumienia przekazu, jak i również tworzenia go.

J. Moon, Children Learning English. A Guidebook for English Language Teachers, Macmillan, 2005.

 

Kiedy i w jaki sposób najlepiej rozpocząć naukę języka obcego??? Oczywiście, że jak najwcześniej!!!

Zajęcia dla 2 -3 latków… to świetna okazja by dzieci radośnie wkroczyły w świat języka angielskiego w Anglojęzycznej Przedszkolandii, w której czeka na nich wiele atrakcji i przygód. Już dzieci 2-3 letnie mają okazję korzystać z codziennych zajęć języka angielskiego i naturalnego z nim obcowania. Osłuchują się z językiem angielskim i poznają pierwsze słówka oraz proste zwroty w trakcie pierwszych lekcji, ale także podczas zabaw ruchowych, ćwiczeń ogólnorozwojowych, śpiewając piosenki, odgrywając scenki. To czas zabawy z językiem angielskim, to czas efektywnie spędzony w Anglojęzycznej Przedszkolandii w której wplatane są elementy językowe tak by Bobasy i Pieszczochy w sposób naturalny przyswajały sobie język angielski.

 

  1. Posiadamy odpowiednią kadrę, przygotowanych lektorów języka angielskiego i wspomagających proces nauki języka obcego nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Osobą, od której w ogromnej mierze zależy sukces nauczania języka angielskiego w przedszkolu - jest nauczyciel. Zainteresowanie dziecka językiem, jak również podejście do zajęć językowych, zależy od tego, czy maluch lubi nauczyciela, czy czuje się w jego obecności i w grupie bezpiecznie i czy zajęcia są kolejną okazją do dobrej zabawy. Potrzeba stworzenia warunków posługiwania się językiem angielskim przez dzieci – to pierwsze zadanie nauczyciela. Miś Teddy, który przyjechał z dalekiego kraju i rozumie tylko język angielski, czy magiczne słowo, które przenosi dzieci w świat języka obcego. Dbamy o to, by stworzyć i zobrazować dzieciom jak ważna jest umiejętność komunikacji w języku angielskim, stwarzamy realną potrzebę komunikowania się w tym języku poprzez zapraszanie również różnych gości anglojęzycznych.

Dwóch przeplatających się i współpracujących wspaniałych lektorów różnej płci i osobowości – to baza Anglojęzycznej Przedszkolandii, zapraszani anglojęzyczni goście to również nasze atuty.

 

  1. Tworzymy elastycznie zorganizowany proces nauczania, poprzez między innymi koordynację zajęć językowych z tematyką kompleksową. W planowaniu treści zajęć językowych należy uwzględnić plan pracy dydaktyczno-wychowawczej (tygodniowy/miesięczny), na którym opiera się organizacja pracy w przedszkolu. Aby zachować zintegrowany charakter nauczania na tym etapie, treści językowe trzeba podporządkować kompleksowej tematyce zajęć dydaktycznych w danym tygodniu/miesiącu. Nauczyciel języka angielskiego uczestniczy w opracowaniu planu wraz z nauczycielem wychowania przedszkolnego danej grupy, przejmując tym samym część odpowiedzialności za realizację ogólnych celów programowych.

Codzienny proces nauczania języka angielskiego w każdej grupie dostosowany jest do wieku i rozwoju dzieci.

  1. Uczymy przez zabawę, zanurzamy się w język angielski „codzienność Play and Learn" w całej Przedszkolandii.

Dzieci najlepiej uczą się poprzez zabawę- przyswajają sobie wówczas wszystko, co potrzebne, choć wcale nie mają wrażenia że ktoś wkłada im do głowy wiedzę.

____________________

Gramatyka nie stanowi oddzielnego sposobu nauczania, jest ona wpleciona jakby naturalnie w funkcje komunikacyjne języka i nauczana w określonym kontekście bez żadnych objaśnień.

Wiele uwagi poświęcamy stałemu motywowaniu dzieci do rozwijania umiejętności językowych. Interesujące treści nauczania, bogaty i różnorodny zestaw metod i form pracy sprzyjają skutecznej aktywizacji przedszkolaków. Dziecko w wieku przedszkolnym czerpie motywację do nauki języka angielskiego przede wszystkim z samych zajęć, jeśli są one wystarczająco atrakcyjne. Dodatkową zachętę do pracy stanowi także nagroda.

Monitorowanie postępów dzieci odbywa się na zasadzie pomiaru sprawdzającego postępy w nauce języka angielskiego jakie czynią dzieci i diagnozowanie ewentualnych trudności. Raport umiejętności przedszkolaka – to również możliwość oceny opisowej zerówkowicza.

- ZAPRASZAMY-

 

Grupy wiekowe w Anglojęzycznej Przedszkolandii.

Każda grupa wiekowa (2, 3, 4, 5 i 6-latki) ma możliwość codziennej nauki języka angielskiego. Dwóch różnych przeplatających się ze sobą wspaniałych lektorów różnej płci i osobowości intensyfikują efektywność nauczania języka angielskiego w Anglozjęzycznej Przedszkolandii.

Jeden lub dwa i więcej codziennych modułów lekcyjnych Anglojęzycznej Przedszkolandii to jednorazowo około 30- 40 minut lekcji w zależności od grupy wiekowej. To wartościowe prawdziwe lekcje języka obcego. Po czym po innych zajęciach i aktywnościach przedszkolnych wracamy znów do nauki języka poprzez Play and Learn - czyli poprzez zabawę, wspólne przebywanie, zanurzenie się w języku. Na niektórych zajęciach dodatkowych takich jak rytmika czy informatyka powracamy znów poznawać język angielski. To stwarzanie możliwości do wykorzystywania języka obcego przez dzieci. Język, w którym nauczyciel komunikuje się z dziećmi nie jest ani za łatwy ani za trudny. Nie chodzi o to by dzieci rozumiały wszystko, akcentujemy natomiast kluczowe słowa i zwroty. Te słowa wkrótce używane są przez dzieci. Im starsze dzieci tym intensyfikacja codzienności z językiem angielskim jest coraz większa. To podstawy …

 

Anglojęzyczna zerówka Smart English dla 6-latków – to strzał w dziesiątkę!!!

Gdzie nauczysz się języka angielskiego? W Anglojęzycznej Zerówce w Przedszkolandii kolego!

Serdecznie zachęcamy, codzienne lekcje językowe dla wszystkich w ofercie mamy.

Do zerówki w Przedszkolandii zapraszamy, na anglojęzyczność mocno stawiamy.

Okno na świat otwieramy i na wyzwania współczesnych czasów odpowiadamy.

W Anglojęzycznej Przedszkolandii jest fajna nauka, a to wielka frajda i nie lada sztuka.

Kompleksowo u nas uczymy i twórczą zabawę bardzo cenimy.

Dowiedz się więcej o nas, o naszych grupach i o naszej zerówce… Zapraszamy… 880 23 74 20, 607 92 47 62

 

Opracowanie w oparciu o źródła:

  1. J. Moon, Children Learning English. A Guidebook for English Language Teachers, Macmillan, 2005.

  2. M. Szpotowicz, M. Szulc-Kurpaska, Teaching English to Young Learners, Warszawa 2011;

  3. Opracowanie Katarzyny Rewers- nauka języka obcego okiem Marii Montessori;

  4. Katarzyna Nicholls. Język angielski w przedszkolu – jak uczyć skutecznie?, Przedszkole, Miesięcznik Dyrektora, nr 7 (76) sierpień 2015;

  5. Dorota Kondrat – Metody pracy z dziećmi w przedszkolu;

  6. Arabski J. (1996) Przyswajanie języka obcego i pamięć werbalna, Katowice:Śląsk.

Additional information