Współpraca z rodzicami

Dobrze układająca się współpraca z rodzicami przyczynia się do tworzenia lepszych warunków rozwoju dzieci. Zarówno rodzice jak i nauczyciel dziecka mają wspólny cel: troska o prawidłowy, harmonijny rozwój dziecka. Jesteśmy przedszkolem, któremu zależy na dobrych kontaktach z rodzicami, spełnieniu ich oczekiwań i potrzeb oraz poznawaniu ich opinii na temat pracy przedszkola. Pamiętamy o tym, że rodzice mają prawo do rzetelnej informacji o dziecku.
W "Przedszkolandii" proponujemy rodzicom różnorodne formy współpracy:

Zebrania z rodzicami podczas których zapoznajemy rodziców z zasadami funkcjonowania placówki, rozkładem dnia, zakresem umiejętności jakie chcemy kształcić i rozwijać u dzieci.

Zajęcia otwarte - będą się odbywać we wszystkich grupach wiekowych. Mają one na celu pokazanie codziennej pracy przedszkola. Podczas zajęć otwartych proponujemy rodzicom rolę bacznych obserwatorów oraz aktywnych uczestników, którzy wspólnie z dziećmi bawią się, pracują i tworzą.

"Godzinki dla rodzinki" - w naszym przedszkolu oprócz spontanicznych rozmów podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola proponujemy rodzicom rozmowy indywidualne. Pod hasłem "Godzinki dla rodzinki" zapewniamy rodzicom indywidualną rozmowę z nauczycielem w atmosferze intymności i wzajemnego zaufania. Na życzenie rodziców nauczyciel uzgadnia z nimi termin spotkania podczas którego będzie tylko do ich dyspozycji.

Zapraszanie na uroczystości przedszkolne, aby rodzice mogli uczestniczyć w niecodziennych sytuacjach i podczas nich obserwować swoje pociechy.

Spotkania ze specjalistami - to cykl pogadanek i warsztatów z zakresu różnych dziedzin w zależności od potrzeb i zainteresowań rodziców.

Tablice informacyjne na których będą zamieszczane bieżące informacje z przedszkolnego życia oraz ciekawe tematy z zakresu psychologii i pedagogiki.

Reasumując, w "Przedszkolandii" stawiamy na partnerstwo i współdziałanie rodziny w celu stworzenia dla dziecka prawdziwie korzystnych warunków rozwoju. Mając świadomość, że pierwsze lata życia są najważniejsze dla dalszego rozwoju dziecka oraz, że niektóre straty w tym czasie są w póżniejszych okresach nie do odrobienia zależy nam na tym, aby rodzice stali się sojusznikami w walce o wysoki poziom edukacji ich dzieci.

 

"Godzinki dla rodzinki"

"Godzinki dla rodzinki" - w naszym przedszkolu oprócz spontanicznych rozmów podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola proponujemy rodzicom rozmowy indywidualne. Pod hasłem "Godzinki dla rodzinki" zapewniamy rodzicom indywidualną rozmowę z nauczycielem w atmosferze intymności i wzajemnego zaufania. Na życzenie rodziców nauczyciel uzgadnia z nimi termin spotkania podczas którego będzie tylko do ich dyspozycji.

 

 

Additional information