Wszechstronny i spontaniczny ruch jest najbardziej charakterystyczną cechą wczesnego dzieciństwa. Podstawową potrzebą dzieci jest potrzeba ruchowego wyżycia się. Według
doc. Dr hab. Wacława Gniewkowskiego celem wychowania fizycznego jest "odświeżenie przeciążonego umysłu, przewentylowanie płuc, ożywienie funkcji różnych układów i organów oraz wprowadzenie odprężenia i radości życia poprzez ruchowe wyżycie się". Dziecko w wieku przedszkolnym do swojego prawidłowego rozwoju potrzebuje około 5- 6 godzin ruchu dziennie.

Podstawową potrzebą dzieci jest potrzeba ruchowego wyżycia się. Według doc. Dr hab. Wacława Gniewkowskiego celem wychowania fizycznego jest "odświeżenie przeciążonego umysłu, przewentylowanie płuc, ożywienie funkcji różnych układów i organów oraz wprowadzenie odprężenia i radości życia poprzez ruchowe wyżycie się". Dziecko w wieku przedszkolnym do swojego prawidłowego rozwoju potrzebuje około 5- 6 godzin ruchu dziennie. Dopiero przy takiej dawce bilans ruchowy jest wyrównany. W przedszkolu organizowane są zajęcia ruchowe kierowane przez nauczyciela - wówczas o formie i organizacji zajęć decyduje nauczyciel; oraz zajęcia ruchowe dobrowolne, w których nauczyciel stwarza jedynie warunki do rozwijania optymalnej ruchliwości dziecka pozostawiając wiele inicjatywy i pomysłowości wychowankom. Zajęcia ruchowe powinny dawać okazję do wszechstronnego ruchu, samowyrażania się dziecka, do współzawodnictwa i współdziałania oraz nawiązywania kontaktów. Aktywność ruchowa jest najlepszym stymulatorem organizmu do efektywnego działania. Jednak należy pamiętać, że zbyt intensywny wysiłek fizyczny przekraczający granice tolerancji organizmu prowadzi do zaburzeń. Podobnie niekorzystny dla organizmu jest brak lub niedostatek motorycznego wyładowania, brak ruchu, brak wysiłku fizycznego.

Aktywność fizyczna podejmowana w sposób regularny a nie incydentalny daje w efekcie:
- przyrost masy mięśniowej ciała,
- wzmocnienie kości i połączeń stawowych,
- przyrost masy serca (co czyni je bardziej ekonomicznym),
- obniżenie ciśnienia tętniczego,
- lepsze parametry w zakresie: pojemności płuc, przemiany materii, gospodarki wodnej , cieplnej i gazowej. 

 


Postęp cywilizacji eliminuje ruch, pracę fizyczną z naszego życia - dotyczy to dorosłych i dzieci. Brak ruchu ujemnie wpływa na cały organizm i życie człowieka. Ludzie, którzy nie mieli okazji wybiegać się, wytańczyć lub rozwinąć jakiejś umiejętności ruchowej odczuwają stałe napięcie nerwowe i brak wyzwolenia motorycznego. Systematycznie prowadzone zajęcia wychowania fizycznego:
- wyrabiają lepszą sprawność, odwagę i wiarę we własne siły,
- zmniejszają kłopoty wychowawcze,
- kształtują zdyscyplinowanie, odpowiedzialność zespołową, koleżeńskość, poczucie potrzeby porządku,
- zmniejszają zachorowalność dzieci,
- wyostrzają zmysły, kształtują refleks, relaksują,
- kształtują nawyki do zdrowego i przyjemnego spędzania wolnego czasu.

W Przedszkolandii w jak największym stopniu staramy się zaspokajać naturalną potrzebę ruchu wszystkich dzieci. Warunki lokalowe - wydzielona sala gimnastyczna wyposażona w bezpieczny i atrakcyjny sprzęt z pewnością sprzyja będzie nabywaniu sprawności fizycznej przedszkolaków. Duży ogród przedszkolny daje dzieciom możliwość "ruchowego wyżycia się". Nauczycielki inspirują ciekawe zabawy ruchowe, aby dzieci na świeżym powietrzu mogły rozwijać swoje sprawności ruchowe oraz hartować młode organizmy. Podczas zabaw i ćwiczeń stosujemy "Metody ruchu rozwijającego" Weroniki Sherborne. Zachęcamy rodziców do ubierania swoich pociech w wygodne, nie krępujące ruchów ciała ubranka, aby dzieci mogły się swobodnie i naturalnie poruszać. Wychowanie fizyczne w Pzredszkolandii to zajęcia dla każdej grupy wiekowej. Każdy przedszkolak oprócz codziennych zabaw ruchowych dwa razy w tygodniu po 30 minut uczestniczy aktywnie w zajęciach Wychowania fizycznego odbywających się w Sali Gimnastycznej, prowadzonych przez nauczycielki wychowania przedszkolnego. Dzieci do zajęć WF-u przygotowują się, zmieniając garderobę i zakładając białą przedszkolną koszulkę. Wszystkie dzieci co roku pierwszego września wyposażone zostają w nowy przedszkolny t-shirt.

 

 

Additional information