W Przedszkolandii zajęcia Religii odbywają się raz w tygodniu dla wszystkich chętnych dzieci, z każdej grupy wiekowej począwszy od 2 latków skończywszy na 6 latkach. Religię prowadzi doświadczona w pracy z dziećmi katechetka. W grupach dzieci zerówkowych religia prowadzona jest w oparciu o książeczki, które każdy zerówkowicz otrzymuje wraz z wyprawką 1 września każdego roku.

Additional information