Polega na przekazywaniu ciałem ruchu muzycznego. Podstawowym założeniem tej metody jest ścisły związek muzyki i ruchu. Muzyka staje się bodźcem do ruchu i jego inspiracją, natomiast ruch powinien być następstwem muzyki i wywołanego nią stanu emocjonalnego. Twórcą Metodyki Rytmiki, powstałej w I połowie XX wieku jest Emil Jaques - Dalcroze - pedagog, pisarz oraz wybitny pianista i kompozytor szwajcarski.


Rytmika jest wszechstronną metodą słuchowo-ruchową, ściśle powiązaną z muzyką, a pierwszym jej etapem jest wyrobienie u dzieci koordynacji słuchowo-ruchowej, poprzez ćwiczenia reakcji ruchowej na bodźce dźwiękowe, poznawanie cech dźwięku: ich wysokość, czas trwania oraz kształcenie umiejętności precyzyjnego odtwarzania rytmu, poczucia tępa itd. Zajęcia rytmiki kształtują świadomy oddech, ruch, ćwiczą koncentrację uwagi, orientację w przestrzeni oraz szybką reakcję na określone polecenia.


Systematyczne prowadzenie zabaw i ćwiczeń pozwala dziecku rozbudzić zamiłowanie do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki lub śpiewu piosenki. Ćwiczenie wywierają również bardzo korzystny wpływ na rozwój psychiczny dziecka.


Bogato wyposażona skrzynia z różnorodnymi instrumentami muzycznymi i ogromny zestaw nowatorskich Bum-Bum rurek inspiruje dzieci do muzykowania.
Okres przedszkolny to czas kształtowania się uzdolnień muzycznych, jest to również czas kształtowania się wrażliwości. Rytmika współdziała z programem wychowania w przedszkolu w kształtowaniu pozytywnych cech osobowości i pożądanych postaw społecznych oraz w przygotowaniu dziecka do szkoły.
Zajęcia rytmiczno-ruchowe umożliwiają dziecku ujście nagromadzonych emocji, pomagają przekazać pewne treści uczucie, oraz realizację własnych pomysłów twórczych.


Wartości wychowawcze zajęć rytmiki to:
-słyszenie i słuchanie stymulujące rozwój intelektualny,
-doskonalenie aparatu mowy,
-kształcenie motoryki i prawidłowej postawy,
-ruch przy muzyce, który działa na dziecko odprężająco - jest źródłem radości oraz swobody,
-rozbudzenie zamiłowań do muzyki,
-nauka śpiewania piosenek,
-rozwijanie poczucia rytmu.


Rytmika w Przedszkoloandii prowadzona jest dla każdej grupy wiekowej. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 30 minut. Nauczycielem prowadzącym Rytmikę jest Pani Marta Łuczak-Nowak.
Swoimi umiejętnościami przedszkolacy chwalą się przed rodzicami przy okazji okazjonalnych przyjęć organizowanych w sali gimnastycznej Przedszkolandii: pasowania na Przedszkolaka, Jasełek, Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Mamy i Taty, jak również na corocznym przedszkolnym Festynie żegnającym zerówkowiczów i witającym lato.

Additional information