Rok przedszkolny 2019/2020

PRZYJACIELE ZIPPIEGO
PROGRAM ROZWIJAJĄCY ZDROWIE EMOCJONALNE U DZIECI


PROGRAM UCZY DZIECI:
• Jak rozpoznawać własne uczucia i jak o nich rozmawiać
• Jak mówić to, co chce się powiedzieć i jak słuchać uważnie
• Jak prosić o pomoc i jak rozwiązywać konflikty
• Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie i jak mówić przepraszam
• Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem
• Jak radzić sobie z przemocą i krzywdzeniem
• Jak radzić sobie ze zmianą i stratą, miedzy innymi ze śmiercią
• Jak adaptować się do nowych sytuacji i jak pomagać innym
W Programie Przyjaciele Zippiego nie mówimy dzieciom, co mają robić. Zamiast tego, zachęcamy je do zastanowienia się nad sytuacją i wymyślania własnych rozwiązań problemów. Dzieci ćwiczą dobieranie rozwiązań, które nie tylko pomagają im, ale również uwzględniają dobro innych.

 

 
Czym jest Program Przyjaciele Zippiego?


Przyjaciele Zippiego to program dla małych dzieci z różnymi możliwościami i zdolnościami. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami
czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Prowadzony w przedszkolu składa się z 24 spotkań. Prowadzący został specjalnie przeszkolony, aby prowadzić zajęcia. Program Przyjaciele Zippiego składa się z sześciu części, a każda z nich zawiera odrębne opowiadanie. Głównym bohaterem jest patyczak Zippi, jego przyjaciele to grupa chłopców i dziewcząt. Opowiadania prezentują ich w okolicznościach dobrze znanych małym dzieciom, takich jak: przyjaźnienie się, zdobywanie i tracenie przyjaciół, krzywdzenie, radzenie sobie ze zmianą i stratą oraz podejmowanie nowych wyzwań. Każde opowiadanie jest zilustrowane przy pomocy zestawu barwnych obrazków i uzupełniane zadaniami, takimi jak: rysowanie, odgrywanie ról, ćwiczenia i zabawy. Cały program jest przeznaczony dla dzieci od 5 do maksymalnie 8 lat, a doświadczenie wskazuje, że dzieciom bardzo się on podoba.

 

PROGRAM posiada patrona Ministra Edukacji Narodowej Rozpowszechniany od 2004 r.

przez Centrum Pozytywnej Edukacji.

Additional information