„ODIMIENNA METODA NAUKI CZYTANIA WEDŁUG IRENY MAJCHRZAK”
Imię dziecka słowem otwierającym świat pisma.

Irena Majchrzak zachęca do rozpoczynania nauki czytania i pisania od własnego imienia dziecka. W imieniu zawarta jest bowiem ogromna moc, z nim się utożsamiamy, jest źródłem wzruszenia, wyróżnia nas spośród innych ludzi a zarazem jest pomostem łączącym nas z innym człowiekiem i całą społecznością. Autorka tejże metody na podstawie obserwacji stwierdza, że dzieci za zdwojoną uwagą chłoną wszystko co jest związane z ich imieniem. Ponadto, ponieważ doskonale znają brzmienie swojego imienia z łatwością przyswajają sobie informacje o fonetycznych funkcjach liter, które się na nie składają – czyli w naturalny sposób uzmysławiają sobie, że słowo napisane znaczy to samo co słowo mówione. Opierając się na tych spostrzeżeniach I. Majchrzak opracowała propozycję dydaktyczną, którą
nazwała: "Ściana pełna liter". Jest to pewien system ćwiczeń wizualnych wiodący dziecko od rozpoznania swojego imienia do umiejętności czytania.

Wprowadzenia w świat liter polega na obdarowaniu dzieci wizytówkami - kartkami
z imionami - jest to tzw. "Akt inicjacji".
Nauczycielka po kolei z każdym dzieckiem na podstawie wizytówki omawia litery składające się na jego imię. Odbywa się to w atmosferze intymności i serdeczności, tak aby dziecko poczuło, że jest to ważna ceremonia. Dzieci porównują zapis swojego imienia z imionami kolegów. Od tej pory systematycznie będą odszukiwały swoje imię wśród innych. Wizytówki umieszczane są w różnych miejscach, aby dziecko miało jak najczęstszy kontakt z zapisem swojego imienia: na szafkach w szatni, przy wieszaczkach na ręczniki w łazience, na krzesełkach w sali, na tablicy obecności, na książeczkach i kartach pracy. Nauczycielka wykorzystuje ruchome wizytówki z imionami dzieci do różnego rodzaju zabaw podczas zajęć dydaktycznych. W sali zostają rozwieszone wszystkie litery alfabetu, ponieważ kolejnym etapem tej metody są ćwiczenia służące wyodrębnieniu litery i uzmysłowieniu dzieciom, że każda litera ma inny zapis a także inne brzmienie. Teraz dzieci odszukują litery własnego imienia wśród wszystkich liter alfabetu oraz odszukują "swoje litery" w imionach kolegów i koleżanek. Po tych ćwiczeniach nauczycielka zapoznaje dzieci po kolei z wszystkimi literami alfabetu. Dziennie prezentowana jest jedna litera, która nazwana jest „królującą literą”. Po zapoznaniu z całym alfabetem wprowadzamy nowe ćwiczenie - "Targ liter". Dzieci otrzymują koperty z literkami, teraz mają okazję układać swoje imię z pojedynczych liter - najpierw kopiując z wizytówki, aż w którymś momencie uczynią to samodzielnie. Następnie dzieci próbują szukać ukrytych słów w swoim imieniu (np. JANEK-JA-JAK-NA). Po tym doświadczeniu, aby rozszerzyć możliwości działania, dzieci wymieniają się literami między sobą (JANEK daje ANI "J" a w zamian otrzymuje od niej "I"). Dzieci same przepisują "swoje litery" na puste karteczki w celu wymiany. Teraz przechodzimy do "Gry w sylaby". Rozdajemy po dwie karteczki z prostymi sylabami a dzieci próbują ułożyć z nich słowo. Następnie przechodzimy do ćwiczeń "Nazywanie świata". Podobnie jak posługiwaliśmy się zbiorem słów-imion, teraz posłużymy się zbiorem nazw pospolitych. Przyporządkowujemy odpowiednie nazwy do wszystkiego co znajduje się w najbliższym otoczeniu dzieci; inaczej mówiąc podpisujemy przez przyporządkowanie odpowiednich wizytówek różnym przedmiotom (BIURKO, LALKA, AUTO…). Kolejnym etapem tego ćwiczenia będzie podpisywanie obrazków wyrazami a następnie zdaniami. W Przedszkolandii rozpoczynamy wprowadzanie w świat liter odimienną metodą nauki czytania już najmłodsze dzieci. Takie maluszki z łatwością po ”akcie inicjacji” rozpoznają swoje imię wśród imion kolegów i koleżanek, po krótkim okresie czasu z satysfakcją rozpoznają również imiona kolegów i koleżanek, potrafią wskazać pierwsza literę swojego imienia wśród liter alfabeto a nawet złożyć swoje imię z sylab. Im starsza grupa dzieci tym bardziej rozszerzamy zakres wprowadzanej metody, aby „nazywać świat”, czytać wyrazy i zdania.

Odimienna metoda czytania pozwala dziecku poznać, że czytanie może być fascynującą zabawą w chowanego – czyli odkrywaniem słów ukrytych za zasłoną liter.

 

 

Additional information