Każdy wychowanek Przedszkolandii objęty jest ubezpieczeniem na kwotę 10000 zł.

Ubezpieczenie opłacane jest z wpisowego, które rodzice uiszczają przy zawarciu umowy z przedszkolem.

Additional information