W Przedszkolandii zajęcia Religii odbywają się raz w tygodniu dla wszystkich chętnych dzieci, z każdej grupy wiekowej począwszy od 2,5 latków skończywszy na 6 latkach. Religię prowadzi doświadczona katechetka w pracy z dziećmi Pani Barbara Pietrzak. W grupach dzieci zerówkowych religia prowadzona jest w oparciu o książeczki, które każdy zerówkowicz otrzymuje wraz z wyprawką 1 września każdego roku.

 

 

 

 

 

 

Additional information